Atheneum Martinus • Logo

Het stijlhandboek van het GO! is een turf van meer dan 100 pagina’s. Als ontwerper is het een uitdaging de creativiteit los te laten binnen deze krijtlijnen.

Een van de sterke troeven van de Atheneum Martinus is dat de volledige schoolcarrière -van kleuterschool, over lagere school tot einde middelbaar- afgewerkt kan worden op 1 enkele campus.
Vandaar in het logo de 3 opgroeiende figuren -een kleuter, een leerling èn een student- in de M van Martinus!

Nadien werd gevraagd een beeld te ontwerpen als symbool voor de 6 kernwaarden die Atheneum Martinus uitdraagt. De 6 vlakken hebben allemaal andere afmetingen, maar hebben wel dezelfde oppervlakten. Ze zijn dus verschillend, maar allemaal evenwaardig.

Meer info over Atheneum Martinus vind je via deze link.